Development

APDS is een productontwikkelaar gericht op het creëren van product concepten die nieuw zijn voor de markt. Dit ontwikkelingsproces van kans tot markt wordt NPD genoemd, wat staat voor New Product Development.
Het volgen van een NPD strategie kan zeer winstgevend zijn voor bedrijven. APDS heeft meer dan 25 jaar ervaring met dit proces en was betrokken bij de ontwikkeling van honderden nieuwe producten. APDS heeft een business model ontwikkeld dat de meeste risico’s die normaal aan NPD verbonden zijn wegneemt.
Bij APDS begint een NPD proces in de meeste gevallen op basis van een gesignaleerde kans en niet op basis van een opdracht. Daardoor kunnen we snel op kansen inspelen en kunnen we keuzes maken zonder belemmerd te worden door onnodige barrières. Bij APDS noemen we deze manier van werken NPD for Licencing of kortweg NPDL.

NPDL
NPDL houdt in dat er oplossingen worden ontwikkeld voor een bepaalde markt en niet voor een bepaald bedrijf. De oplossingen die wij aanbieden zijn doorontwikkelde productconcepten. Dat betekent dat de goede werking al vaststaat, dat er is strategisch zinvolle IP-bescherming is aangevraagd, dat het voldoet aan geldende eisen, dat er zijn werkende prototypes zijn, dat een realistische kostprijs is berekend, mogelijke toeleveranciers zijn veelal bekend en ook dat er een sterke business case is gemaakt. Kortom, de meeste risico’s verbonden aan NPD zijn weggenomen.

NPDL is interessant voor bedrijven die op zoek zijn naar manieren om meer of vaker echt innovatieve producten op de markt te brengen. Met NPDL bieden we oplossingen die snel en met relatief weinig inspanning en risico geïmplementeerd kunnen worden.
Nadat er een licentieovereenkomst is gesloten krijgt de licentienemer toegang tot onze technologie, kennis, informatie en data. De licentienemer kan ook na de overdracht en implementatie van de technologie op onze volledige ondersteuning blijven rekenen.

Werkwijze
We gebruiken methodes die grotendeels zijn gebaseerd op eigen ervaring en een kritische maar open houding ten opzichte van trends en andere ontwikkelingen. We zorgen er ook voor dat er altijd ruimte is voor ongebruikelijke of moeilijk geachte ideeën. Daardoor kunnen waardevolle productconcepten ontstaan en extra functies of interessante extra opties aan de concepten worden toegevoegd.

APDS neemt alle stappen die nodig zijn om producten door te ontwikkelen tot een vooraf bepaald stadium. Dit gebeurt in ons Innovatie Lab op de Creative Campus in Almere. Hier worden alle concepten ontworpen gebouwd en getest. Doorgaans werken we hier met kleine teams aan verschillende projecten tegelijk.
APDS beperkt zich niet tot product development maar werkt vanuit het grotere geheel van business development. Alle belangrijke aspecten van de business komen tijdens het ontwikkelingsproces aan de orde. Er wordt voor en tijdens de ontwikkeling een grote hoeveelheid informatie verzameld, geanalyseerd en verwerkt in het concept. De relevante informatie wordt na licensering ook aan de licentienemer ter beschikking gesteld.